HỘI NGHỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ MÁY SẢN XUẤT

HỘI NGHỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Vào ngày 21/12 vừa qua, ESTEC phối hợp và đồng hành cùng Ban quản lý Khu Công Nghệ Cao và Các Khu Công Nghiệp Đà Nẵng tổ chức hội nghị “Chyển Đổi Số Và Các Giải Pháp Ứng Dụng Chuyển Đổi Số Trong Quản Trị Doanh Nghiệp Và Nhà Máy Sản Xuất” do Ban quản lý Khu Công Nghệ Cao và Các Khu Công Nghiệp Đà Nẵng chủ trì trổ chức.

Hội nghị phổ biến đến các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp về tính cấp thiết chuyển đổi số trong hoạt động quản lý doanh nghiệp và sản xuất; nắm bắt các khó khăn vướng mắc, đề xuất chính sách hỗ trợ để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Tại sự kiện, ông Vương Ngọc Hoàng – đại diện công ty ESTEC - đã giới thiệu khái quát về “Mô Hình Chuyển Đổi Số Cho Doanh Nghiệp Sản Xuất Công Nghiệp” đến các đại diện là các nhà sản xuất thuộc Khu Công Nghệ Cao và Các Khu Công Nghiệp Đà Nẵng.

(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat