NAGARRO - ESTEC KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC

NAGARRO - ESTEC KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC

Vào ngày 31 tháng 5 năm 2024, NAGARROESTEC đã ký Biên bản ghi nhớ tại Thành phố Hồ Chí Minh để hợp tác về Công nghệ Tòa nhà Thông minh được cung cấp bởi nền tảng Cơ sở hạ tầng Thông minh của Siemens Building X. Sức mạnh của Nagarro với tư cách là nhà tích hợp hệ thống và khả năng tiếp cận thị trường khu vực của ESTEC cùng các đội ngũ địa phương đã tạo nên hợp tác đôi bên cùng có lợi

Hai bên mong muốn cung cấp các giải pháp sáng tạo về tự động hóa & số hóa để hỗ trợ khách hàng phát triển bền vững!

Chúc mừng sự hợp tác mới!

***Building-X là một bộ ứng dụng hoàn chỉnh và tích hợp hệ sinh thái giúp tăng tốc hành trình kỹ thuật số với khả năng tích hợp dễ dàng và dễ dàng truy cập vào dữ liệu tòa nhà trên nền tảng thực sự mở và an toàn.

(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat