DỰ ÁN MESSER - QUẢNG NGÃI

DỰ ÁN MESSER - QUẢNG NGÃI

Tháng 5/2018, ESTEC trúng gói thầu Điện và Đo lường của dự án Messer Dung Quất.

Ngay sau khi hợp đồng được ký kết, ESTEC ngay lập tức khai dự án nhằm đáp ứng thời hạn hoàn thành. Không khí làm việc tại công trường rất khẩn trương, gọn gàng, đảm bảo an toàn thi công.

Dự án Messer Quảng Ngãi chứng minh cho năng lực của ESTEC trong lĩnh vực thi công tại công trường trong nhiều hạng mục.