CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG SỐ HÓA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT THÔNG MINH

CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG SỐ HÓA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT THÔNG MINH

Tên khách hàng: Công ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hà Tiên

Ngành công nghiệp: Sản xuất xi măng

Địa điểm thực hiện dự án: Bình Phước.

Thời gian thực hiện dự án: 2021-2022

Hỗ trợ kỹ thuật

Chi tiết

Tên khách hàng: Công ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hà Tiên

Ngành công nghiệp: Sản xuất xi măng

Địa điểm thực hiện dự án: Bình Phước.

Thời gian thực hiện dự án: 2021-2022

ESTEC cung cấp và lắp đặt hệ thống số hóa, lưu trữ dữ liệu và quản lý giám sát dữ liệu vận hành sản xuất tại Vicem Hà tiên 1- Nhà máy xi măng Bình Phước, áp dụng giải pháp Quản trị sản xuất thông minh XHQ - Operations Intelligent Siemens. ESTEC thực hiện thiết kế để tự động trích xuất và tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau (bao gồm ERP, dữ liệu hệ thống tự động DCS, cơ sở dữ liệu, dữ liệu các phòng ban liên quan tài liệu liên quan, lịch sử dữ liệu của quá trình hoạt động,…) vào một hệ thống chung từ đó tiến hành phân tích, hiển thị trực quan dữ liệu, đưa ra các báo cáo cụ thể để phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà máy và Công ty.

XHQ mang đến cho Công ty Vicem Hà Tiên một giải pháp chiến lược mang tính đột phá để tối ưu hóa vận hành sản xuất với các chức năng quản trị như:

  • Quản lý thông tin sản xuất (năng suất, sản lượng, nguyên vật liệu, tiêu chí KPI)
  • Quản lý tình trạng vận hành, bảo trì của thiết bị công nghệ chính, tiêu chí KPI.
  • Quản lý thông tin chất lượng từ phòng thí nghiệm, tiêu chí KPI.
  • Quản lý thông tin môi trường, tiêu chí KPI.
  • Quản lý các định dạng báo cáo trên giao diện, xuất ra file báo cáo định dạng excel.
  • Quản lý truy cập phần mềm trên máy tính và thiết bị di động (máy tính bảng, điện thoại thông minh)
  • Có khả năng thay đổi phù hợp nhu cầu và khả năng khai thác dữ liệu tại nhà máy và theo nhu cầu quản lý của Công ty và Tổng công ty VICEM.
  • Xây dựng các Dashboard hiển thị thông tin phong phú, trực quan, sinh động, thân thiện với người dung.

 

(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat