NÂNG CẤP HỆ ĐIỀU KHIỂN CEMAT - INSEE THỊ VẢI

NÂNG CẤP HỆ ĐIỀU KHIỂN CEMAT - INSEE THỊ VẢI

Giải pháp Điện - Tự động hóa

Chủ đầu tư: Trạm nghiền INSEE Thi Vai

Địa điểm: Phu My, Ba Ria Vung Tau

Năm thực hiện: 2017

Chủ đầu tư:Trạm nghiềnINSEE Thi Vai

Địa điểm: Phu My, Ba Ria Vung Tau

Năm thực hiện: 2017

Phạm vi:Nâng cấp hệ điều khiển CEMAT