Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ KINH DOANH SỐ HOÁ

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư kinh doanh số hoá Số lượng 02 Nơi làm việc: 61 Lê Đức Thọ, P.07, Q.Gò Vấp, TP HCM Thời gian tuyển dụng: 01/12/2022 - 10/01/2023

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ KINH DOANH ĐO LƯỜNG

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư kinh doanh Số lượng 01 Nơi làm việc: 61 Lê Đức Thọ, P.07, Q.Gò Vấp, TP HCM Thời gian tuyển dụng: 01/12/2022 - 10/01/2023

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN KỸ THUẬT

Vị trí tuyển dụng: Công nhân kỹ thuật Số lượng 01 Nơi làm việc: 61 Lê Đức Thọ, P.07, Q.Gò Vấp, TP HCM Thời gian tuyển dụng: 07/09/2022 - 31/12/2022

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư kỹ thuật đo lường Số lượng 02 Nơi làm việc: 61 Lê Đức Thọ, P.07, Q.Gò Vấp, TP HCM Thời gian tuyển dụng: 07/09/2022 - 31/12/2022

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư thi công hệ thống điện Số lượng 02 Nơi làm việc: 61 Lê Đức Thọ, P.07, Q.Gò Vấp, TP HCM Thời gian tuyển dụng: 07/09/2022 - 31/12/2022

TUYỂN DỤNG ĐIỀU PHỐI/THƯ KÝ DỰ ÁN

Vị trí tuyển dụng: Điều phối/Thư ký dự án Số lượng 01 Nơi làm việc: 61 Lê Đức Thọ, P.07, Q.Gò Vấp, TP HCM Thời gian tuyển dụng: 07/09/2022 - 31/12/2022

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ KINH DOANH GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HOÁ

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư kinh doanh giải pháp tự động hoá Số lượng 03 Nơi làm việc: 61 Lê Đức Thọ, P.07, Q.Gò Vấp, TP HCM Thời gian tuyển dụng: 07/09/2022 - 31/12/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Markeitng Số lượng 01 Nơi làm việc: 61 Lê Đức Thọ, P.07, Q.Gò Vấp, TP HCM Thời gian tuyển dụng: 07/09/2022 - 31/10/2022

KỸ THUẬT VIÊN ĐÀ NẴNG

Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật viên Đà Nẵng Số lượng: 05 Nơi làm việc: Nhà máy số ESTEC Đà Nẵng Thời gian tuyển dụng: 20/11/2021 - 31/12/2021

KỸ SƯ KINH DOANH ĐÀ NẴNG

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Kinh doanh Đà Nẵng Số lượng: 05 Nơi làm việc: Nhà máy số ESTEC Đà Nẵng Thời gian tuyển dụng: 20/11/2021 - 31/12/2021

KỸ SƯ R & D ĐÀ NẴNG

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư R & D Đà Nẵng Số lượng: 05 Nơi làm việc: Nhà máy số ESTEC Đà Nẵng Thời gian tuyển dụng: 20/11/2021 - 31/12/2021

KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA ĐÀ NẴNG

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Tự động hóa Đà Nẵng Số lượng: 05 Nơi làm việc: Nhà máy số ESTEC Đà Nẵng Thời gian tuyển dụng: 20/11/2021 - 31/12/2021