ESTEC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ TRONG CÔNG NGHIỆP

ESTEC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ TRONG CÔNG NGHIỆP

1. Dịch vụ Thiết kế Kỹ thuật
 • Thiết kế hệ thống
 • Thiết kế cơ bản và chi tiết hệ thống tự động, điện, đo lường và cáp.
 • Thiết kế phần cứng
 • Thiết kế phần mềm
 • Sơ đồ đấu dây mạch vòng
 • Cấu hình hệ thống

2.  Dịch vụ Lắp đặt và chạy thử
 • Lắp tủ bảng
 • FAT Kiểm tra tại xưởng
 • Lắp đặt tại công trình
 • Chạy thử
 • Chạy giả lập và thử nghiệp
 • Đấu dây & thử mạch vòng
 • Thử nghiệm hiệu suất
 • Kiểm tra tại công trường SAT
 • Đào tạo và chuyển giao

3. Dịch vụ Vận hành
 • Bảo hành
 • Sửa lỗi khẩn cấp
 • Hỗ trợ trực tuyến - ngoại tuyến
 • Cung cấp và thay thế phụ tùng
 • Đào tạo cho nhân viên vận hành và kỹ sư bảo trì

4. Dịch vụ Bảo trì
 • Dịch vụ tại chỗ
 • Cung cấp và thay thế phụ tùng
 • Đào tạo

 5. Hiện đại hóa và nâng cấp
 • Tư vấn
 • Nâng cấp phần cứng & phần mềm
 • Hiện đại hóa
 • Đào tạo