HỘI THẢO SỐ HÓA QUẢN TRỊ & SẢN XUẤT THÔNG MINH CHO NGÀNH F&B TẠI ĐBSCL

HỘI THẢO SỐ HÓA QUẢN TRỊ & SẢN XUẤT THÔNG MINH CHO NGÀNH F&B TẠI ĐBSCL

ESTEC phối hợp với Ban Công Nghiệp Số SIEMENS Việt Nam tổ chức chuỗi hội thảo tại khu vực ĐBSCL.

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

https://forms.gle/6pCAqHWSAnPwbPyx8