DỰ ÁN CUNG CẤP THIẾT BỊ, PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN VẬN HÀNH SẢN XUẤT

DỰ ÁN CUNG CẤP THIẾT BỊ, PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN VẬN HÀNH SẢN XUẤT

Giải pháp Điện - Tự động hóa

Chủ đầu tư: GreenFeed
Địa điểm: Vĩnh Long
Năm thực hiện: 2018


 

Chủ đầu tư: GreenFeed
Địa điểm: Vĩnh Long
Năm thực hiện: 2018
Phạm vi: ESTEC tư vấn, cung cấp cho GreenFeed áp dụng TIA Portal V14 SP1 và SIMATIC S7-1500, ET200SP dùng để giám sát và điều khiển hệ thống vận hành sản xuất, báo cáo sản xuất cho nhà máy Greenfeed Vĩnh Long.