DỰ ÁN CUNG CẤP THIẾT BỊ, CẢM BIẾN VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BMS

DỰ ÁN CUNG CẤP THIẾT BỊ, CẢM BIẾN VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BMS

Giải pháp Điện - Tự động hóa

Chủ đầu tư:Tetra Pak
Địa điểm: Bình Dương

Năm thực hiện: 2018
 

Chủ đầu tư:Tetra Pak
Địa điểm: Bình Dương

Năm thực hiện: 2018
Phạm vi: ESTEC cung cấp hệ thống thiết bị trường, cảm biến và điều khiển BMS cho toàn bộ nhà máy sử dụng ứng dụng TIA Portal V14 SP1 và PLC S7-1500 cùng phần mềm SCADA Webfactory để quản lý và tối ưu hóa năng lượng đảm bảo đạt chứng chỉ LEED.