CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI ESTEC

CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI ESTEC

ESTEC thực hiện chương trình 5S tại nơi làm việc. 5S bắt nguồn từ tiếng Nhật seiri, seiton, seiso, seiketsu, và shitsuke với nghĩa tương đương Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng.

Với các bước, ta có các hành động cụ thể như sau:

1. Sàng lọc: loại thải những vật không cần thiết.

2. Sắp xếp: sắp xếp đồ vật theo đúng chỗ, đúng quy định để dễ tìm kiếm.

3. Sạch sẽ: luôn vệ sinh giữ môi trường nơi làm việc luôn sạch sẽ.

4. Săn sóc: luôn duy trì môi trường làm ngăn nắp theo chuẩn để ai làm việc tại vị trí cũng có thể tìm thấy đồ dùng cần thiết.

5. Sẵn sàng: tinh thần tự giác thực hiện 5S của mỗi cá nhân và tập thể

Khi áp dụng tiêu chuẩn 5S tại nơi làm việc, chúng ta sẽ có:

1. Nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ, thoáng đãng do đã loại trừ các vật dụng không cần thiết.

2. Tiết kiệm thời gian và công sức do tổ chức sắp xếp đồ đạc dễ tìm, dễ thấy, không phải tìm kiếm.

3. Tăng hiệu quả công việc vì tránh sai sót.

4. Chất lượng công việc thường xuyên được cải thiện.

5. Ý thức trách nhiệm của mỗi nhân viên được tăng lên.

6. Tinh thần đồng đội trong công ty được tăng cao.