DỊCH VỤ GIÁM SÁT HỘP SỐ TỪ XA

DỊCH VỤ GIÁM SÁT HỘP SỐ TỪ XA

• Giải pháp tối ưu cho các ứng dụng như xi măng, cẩu, mỏ

• Giám sát các hệ truyền động phức tạp

• Thu thập và ghi dữ liệu trực tuyến

• Dữ liệu chuyển đến các chuyên gia được mã hóa an toàn

• Phân tích và chẩn đoán dữ liệu đạt chuẩn do các chuyên gia đủ năng lực thực hiện

Đưa ra các hành động cụ thể cũng như các cảnh báo sớm trong trường hợp hỏng hóc

Hỗ trợ kỹ thuật

Chi tiết