11

ESTEC ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 45000

ESTEC ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 45000

9/2020, các chuyên viên đánh giá của Quacert đã đánh giá  cấp chứng nhận ISO 45001:2018 cho ESTEC.

Sau buổi đánh giá, ESTEC được nhận xét là nghiêm túc thực hiện theo hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp và được cấp chứng nhận vào một tháng sau đó.

Tư vấn giải pháp miễn phí cho bạn
(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat