LỌC DẦU MÁY BIẾN THẾ - ĐIỆN PHÚ MỸ BOT

LỌC DẦU MÁY BIẾN THẾ - ĐIỆN PHÚ MỸ BOT

Dịch vụ Công nghiệp

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ

Địa điểm: Phú Mỹ, Bà Rịa

Nhà thầu: Siemens EM

Năm thực hiên: 2018

Chủ đầu tư:Công ty Điện lực TNHHBOT Phú Mỹ

Địa điểm:Phú Mỹ, Bà Rịa

Nhà thầu: Siemens EM

Năm thực hiên:2018

Phạm vi:Cungcấp dịch vụ tinh lọc dầu cho máy biến thế