HỘI THẢO: CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI GIẢI PHÁP LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG

HỘI THẢO ONLINE: CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI GIẢI PHÁP LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG

HỘI THẢO ONLINE/ WEBINAR

CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI GIẢI PHÁP LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG

Kính gửi Quý khách hàng và đối tác,

Các công cụ lập kế hoạch sản xuất thường thiếu khả năng xử lý với nhiều dữ liệu đầu vào thiếu thực tế và xung đột các chỉ số hiệu suất chính. Vì vậy doanh nghiệp cần trang bị cho mình một giải pháp lập kế hoạch sản xuất tự động nâng cao để đáp ứng nhu cầu sản xuất với các nguồn lực của nhà máy, và sau đó theo dõi tiến độ.

ESTEC xin trân trọng kính mời Quý vị tham dự buổi hội thảo trực tuyến với chủ đề “Chuyển đổi số với giải pháp lập kế hoạch sản xuất tự động”. Chúng tôi giới thiệu đến Quý vị một giải pháp về lập kế hoạch sản xuất tự động nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất với các nguồn lực của nhà máy.

Quý vị vui lòng đăng ký tham gia hội thảo trước ngày 26/5/2020

Thông tin về hội thảo: