Hệ điều khiển S7-1500 dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc - GreenFeed

Hệ điều khiển S7-1500 dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc - GreenFeed

Giải pháp Điện - Tự động hóa

Chủ đầu tư: GreenFeed
Địa điểm: Vĩnh Long
Năm: 2018
Phạm vi: Hệ điều khiển S7-1500 lập trình bằng TIA Portal cho dây chuyền sản xuất cám; Cung cấp phần mềm và giải pháp tự động hóa vận hành sản xuất.