Dự án Aquatopia Water Park - Hòn Thơm

Dự án Aquatopia Water Park - Hòn Thơm

Giải pháp Điện - Tự động hóa

Chủ đầu tư:SunGroup

Địa điểm:Phú Quốc

Năm thực hiện:2019

Phạm vi:ESTEC thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống tủ điều khiển, tủ điện động lực MCC